top of page
Marble Surface
202105.png

最新發行

2022年/9月

9月2號出刊

Vol.24

【專訪】周予天

【專訪】李佳薇

田中美奈實研究

​【COVER BEAUTY】

搶先購買實體雜誌

台灣讀者可在以下網路通路買到
最新VoCE國際中文版實體雜誌

7-11/誠品書店/金石堂書店/雜誌瘋/紀伊國屋書店

實體通路販售情形依門市通路為準

港澳讀者請點擊下方按鈕查看

線上收藏電子雜誌​

在以下電子書店都可以線上
閱覽最新的VoCE國際中文版

讀墨.png
PubU.png
Rkobo.png
BookWalker.png
udn.png
博客來.png
MagV.png
K.png
GooglePLay.png
讀冊.png
myBook.png
Hyread.png
台灣雲端.png

過往期數

arrow&v
bottom of page